HARMONY OF LIFE
BEZPATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZOWIEK RDEM DOBRAistota zaNowe Niebo i ZiemiaKonstytucja III TYSICLECIADom.ecoeuropeHarmonia ycia na co dziePolskiNarod.pl
BibliotekaUzdrowiska InnowacjePRZEBUDZENIE LUDZKOCIInstytut SzczciaDar.ecoeuropeVideo.ecoeuropePolskiNarod.org
 
 
 

Mae elektrownie wiatrowe (MEW)

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
 
Mae elektrownie wiatrowe (MEW)


     W Polsce coraz popularniejsze i coraz tasze staj si mae elektrownie wiatrowe z pionow osi obrotu. S to jednostki o mocach poniej 20 kW. Cechuje je stosunkowo wysoka czuo na mae prdkoci wiatru

Do najwaniejszych zalet maej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu mona zaliczy: prost budow, brak ukadów do nastawienia turbiny pod wiatr, lepsze wykorzystanie energii wiatru w terenie zabudowanym, moliwo montowania ich w terenie otwartym oraz na budynkach.

Charakterystyka MEW z pionow osi obrotu

Turbina o mocy 2,5 kW jest w stanie wytworzy rocznie ok. 2500 KWh energii elektrycznej (przy redniej prdkoci wiatru 4,5 m/s). Turbiny te mog by stosowane wszdzie tam, gdzie wymagana jest produkcja maej iloci energii elektrycznej. Mikroelektrownia wiatrowa moe by przenoszona i instalowana w trudno dostpnym terenie, atwo te komponuje si z otoczeniem, stajc si elementem dekoracyjnym.

R E K L A M A
Jej prac cechuje niska emisja haasu. Tego rodzaju elektrownie nie wymagaj wydania pozwolenia na budow, o ile nie s trwale zwizane z gruntem. Turbina ta moe wspópracowa z bateri: fotoogniw, akumulatorów i falownikiem napicia staego na przemienny.

W zalenoci od mocy elektrowni wymiary elementu wirujcego turbiny wynosz: wysoko 0,8-6 m, rednica 0,5-6,5 m (tab.). opaty wirnika mog by wykonane z blachy stalowej, aluminiowej bd z materiaów ywicznych na bazie wókien szklanych.

redni czas pracy maej elektrowni wiatrowej szacuje si na ok. 1800 h/rok. Sprawno ukadu turbiny wiatrowej i napdzanej przez ni prdnicy w (MEW) wynosi ok. 0,25.
Moc turbiny zaley m.in. od prdkoci wiatru w trzeciej potdze, pola powierzchni skrzyde.

Zalety turbin o pionowej osi obrotu

Du zalet takiej turbiny jest staa praca niezalena od kierunku wiatru i nie wymagajca mechanizmu „ustawiania pod wiatr”. Moe startowa ju przy prdkoci wiatru wynoszcej ok. 2 m/s. Pionowa o obrotu i niewielka rednica umoliwiaj atwy monta. Nie jest konieczne budowanie wysokich masztów w sprzyjajcych warunkach. Na otwartym terenie wystarczy wysoko ok. 2-4 m nad poziomem gruntu.


Turbina moe by montowana na gruncie, dachach budynków, supach, istniejcych konstrukcjach masztów itp. Charakteryzuje si cich i stabiln prac nawet przy maksymalnej prdkoci obrotowej i odpornoci na bardzo silne podmuchy wiatru (nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrze o prdkoci 40 m/s bowiem ksztat wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenie obrotów).

Moe by zainstalowana nawet w strefach zurbanizowanych. Jest odporna na pokrycie szronem czy lepkim niegiem. Znacznie uproszczona konstrukcja przenona gwarantuje dug ywotno urzdzenia i nie wymaga duych poaci terenu, aby uzyska optymalne parametry pracy.

Ponadto maa prdko obwodowa wirnika i jego ksztat zapewniaj bezpieczestwo zwierzt i ptaków.

Koszt elektrowni o mocy 2-3 kW wynosi ok. 9,5 tys. z.

Dane techniczne turbin wiatrowych z pionow osi obrotu firmy RMSModel
SMV-200
SWV-300
SWV-500
SWV-1000
SWV-3000
SWV-K10

Moc znamionowa

200 W
300 W
500 W
1 kW
3kW
10 kW
Napicie znamionowe [DC]
12
24
24
24
48
110
Start przy prdkoci wiatru [m/s]
2
2
2
2
2
2
Moc znamionowa przy prdkoci wiatru [m/s]
10
10
10
12
12
12
Zakres pracy [m/s]
4-25
4-25
4-25
4-25
4-25
4-25
Granica bezpieczestwa [m/s]
40
40
40
50
50
50
Szeroko turbiny [cm]
138
138
138
180
300
600
Wysoko turbiny [cm]
90
130
220
250
360
620
Zalecana wysoko masztu [m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
11
Waga (bez masztu) [kg]
70
90
130
180
500
1700

ródo: www.rms.com.pl


Podstawowym problemem, który hamuje dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu jest fakt, e aby moga by ona wykorzystana do zasilania w energi elektryczn odbiorców, musi wspópracowa z bateri akumulatorów, panelem fotowoltaicznym, falownikiem oraz ukadami sterowania, co zwiksza koszt inwestycji.

Energia z wiatru w systemie grzewczym

Systemem hybrydowym mona nazwa równie wspóprac maej elektrowni wiatrowej  instalacj centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym. Energia elektryczna wytworzona w elektrowni wiatrowej moe zasili grzaki elektryczne w zasobniku wody, wydatnie przyczyniajc si do wspomagania centralnego ogrzewania. Magazynowanie energii cieplnej w zasobniku jest taszym rozwizaniem technicznym ni elektrycznej w baterii akumulatorów.

R E K L A M A
Ten prosty sposób wykorzystania energii elektrycznej z MEW jest najbardziej efektywny i posiada najwiksze szanse rozwoju. MEW niezalenie od prdkoci obrotowej zawsze wytwarza energi elektryczn, która w grzakach zostanie zamieniona w ciepo. Analiza bilansu energetycznego w zakresie dostarczonej do ukadu energii elektrycznej (moc MEW 3 kW) i odebranej energii cieplnej (dom jednorodzinny, zasobnik 300 l, c.o., c.w.u.) wskazuje na zasadno tego rozwizania.

Ukad elektryczny to poczenie prdnicy z grzak.

MEW o pionowej osi obrotu jest prostym rozwizaniem konstrukcyjnym, moe by produkowana przez mae firmy na terenie caego kraju i montowana w terenie otwartym, na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, przemysowych itp.

W duym uproszczeniu konstrukcj mona podzieli na trzy podzespoy:

Konstrukcja nona: maszt stalowy o wysokoci ok. 6-10 m przymocowany do fundamentu betonowego, lub konstrukcja stalowa do mocowania na dachu.

Prdnica synchroniczna w obudowie stalowej.

Wirnik silnika wiatrowego karuzelowego lub rotorowego poczony sprzgem z prdnic.

Obudowa prdnicy i wirnika skrcona jest z konstrukcj non.

(Prdnice produkowane w Polsce posiadaj róne zakresy mocy i s stosunkowo tanie 2,5 kW ok. 3 tys. z). 

Przyszli producenci MEW z pionow osi obrotu powinni zleci projekt konstrukcyjny firmie projektowej, dokona badania efektywnoci pracy tego urzdzenia w tunelu aerodynamicznym, np. na Politechnice Krakowskiej, oraz w warunkach rzeczywistych zapewni monta, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Koszt takiej elektrowni to kilka tys. z za urzdzenie o mocy ok. 3 kW. Czas eksploatacji wynosi kilkanacie lat.

W celu obnienia kosztów, a tym samym zachcenia przyszych odbiorców urzdze do ich montau, poleca si wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania c.w.u. i wspomagania c.o. w budynkach mieszkalnych. Propozycja ta jest sensowna i naley ywi nadziej, e znajd si producenci tych urzdze oraz ich odbiorcy. Trzeba zdawa sobie spraw z tego, i jest to skala mikro, jednak potrzebna, gdy stworzy nowe miejsca pracy w Polsce oraz zmniejszy koszty ogrzewania naszych domów.

Mae elektrownie wiatrowe maj szans znale swoje miejsce na rozwijajcym si rynku alternatywnej energii. Dziki prostej budowie, atwemu montaowi i niewielkim kosztom, istnieje szansa, e w przyszoci bd eksploatowane na du skal przez indywidualnych odbiorców.

dalej .... Mae elektrownie wiatrowe (MEW) cz 2  


   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj now wypowied:
Autor:
Tre:
Antyspam: 8+2=
Komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOECZNOCI. Naruszenia regulaminu mona zgasza pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  Monitor  Wolne  Niezalena  3obieg  Siec118  Db.org.pl  Pod prd  Wolontariat  Davidicke  Alexjones  Infowars  DB  Centerko  VM  ic  eko-cel  prison  Thrive  T2  Pod  Wolna  N  
Wsppraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startow

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2016 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne rda energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne bdce jego wasnoci nie ponosi adnej odpowiedzialnoci wobec Uytkownikw lub osb trzecich z tytuu szkd, zarwno bezporednich jak i porednich, w zwizku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisw.