HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 6

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

W DRODZE DO SAMOWYSTARCZALNOŚCI

Jest takie miejsce w Polsce...gdzie teoria idzie w parze w praktyką.


Jest takie miejsce w Polsce...gdzie teoria idzie w parze w praktyką. '...Zawsze najpierw na sobie i swoim życiu sprawdzam różne ideologie i jak się okazuje, że są dobre to wtedy polecam innym...' - mówi Jadwiga Łopata współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC www.icppc.pl , laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel). Koalicja powstała 2000 roku z inicjatywy Jadwigi, obecnie Prezesem jest Sir Julian Rose z Anglii – aktywista, rolnik i pisarz.

Organizacja podjęła się ochrony różnorodności biologiczno-kulturowej polskiej wsi poprzez zachowanie małych, rodzinnych gospodarstw oraz promocję na wsi najnowocześniejszych, proekologicznych technologii. Dlatego w 2002 roku zdecydowaliśmy rozszerzyć działalność ICPPC w kierunku praktycznej promocji ekologicznych technologii i ekologicznego stylu życia. W tym celu stworzyliśmy EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl . Zakładaliśmy, iż najlepszym sposobem na przekonanie do ekologicznych technologii jest pokazanie, że działają one również w Polsce i w miejscowych warunkach, a ich stosowanie jest opłacalne.

R E K L A M AEKOCENTRUM ICPPC jest jedynym w Polsce miejscem gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy działają ekologiczne rozwiązania techniczne zbudowanym na bazie małego, tradycyjnego gospodarstwa ekologicznego. Tutaj wszystkie urządzenia pracują np. produkując prąd, ogrzewając wodę i pomieszczenia lub oczyszczając ścieki. Praktycznie działające urządzenia bardzo ułatwiają zrozumienie zasad ich działania. Tutaj również produkujemy żywność tradycyjnymi i ekologicznymi metodami dla siebie i gości.

W EKOCENTRUM można znaleźć przykłady integracji bardzo wydajnych, tradycyjnych, ekologicznych technologii z technologiami nowoczesnymi i można zjeść wspaniały posiłek 'prosto z gospodarstwa'.


EKOCENTRUM ICPPC - rozwiązania służące do produkcji czystej energii


W EKOCENTRUM ICPPC można zobaczyć m.in.:

  • Eksperymentalne Słoneczne Dosilanie Energetyczne zainstalowane na ekologicznym budynku konferencyjnym wybudowanym z bloczków gliniano - słomianych. Na dachu budynku znajdują się 22 moduły fotowoltaiczne tworzące 2,5 kW system dosilania elektrycznego podłączonego do sieci. Energia elektryczna wytworzona "na dachu" jest od razu wysyłana do sieci. Sieć elektryczna w tym rozwiązaniu spełnia funkcję akumulatorów. Moduły fotowoltaiczne są to urządzenia służące do przemiany światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Podstawowym elementem modułu jest ogniwo fotowoltaiczne. Obecnie ogniwa najczęściej produkuje się z krzemu (98% światowej produkcji), który jest drugim (po tlenie) najpopularniejszym pierwiastkiem na kuli ziemskiej (występuje mi. w piasku).

  • Instalację do pasywnej wymiany ciepła w 'Domku Ogrodnika' zbudowanym z gliny i słomy w technologii szalunkowej. Instalacja ta w postaci „ogrodu zimowego" wygląda jak kulista szklarnia zintegrowana z bryłą budynku, w której powłoki szklane pochylone zostały pod kątem 60°. Ciepło wpadające do środka jest magazynowane w posadzce złożonej z 20 cm warstwy gliny oraz 50 cm warstwy kamieni. W nocy posadzka oddaje ciepło pozostałej części budynku. 'Domek Ogrodnika' jest również samowystarczalny energetycznie, zainstalowano tutaj moduły fotowoltaiczne i zestaw akumulatorów. Został on zaprojektowany i wykonany 15 lat temu przez Krzysztofa, kiedy miał 16-17 lat. Budował go wspólnie z 70-letnim dziadkiem z sąsiedniej wsi, gdzie są jeszcze 3 domy gliniano – słomiane. To pokazuje jaka siła tkwi w młodości w połączeniu z mądrością pokoleń. DOMEK jest ogrzewany piecem MS o masie kilku ton.

  • System kolektorów słonecznych zainstalowany na dachu tradycyjnego domu drewniano-kamiennego. Kolektory słoneczne, wykorzystując energię słoneczną, służą do ogrzewania wody, zaspokajają całkowicie zapotrzebowanie na gorącą wodę przez ok. 6 miesięcy w roku. Jeden płaski kolektor słoneczny o wymiarach 1 x 2 m, pozwala podgrzać od 80 do 100 l wody. Kolektory słoneczne (zwane również potocznie solary) mogą być używane przez cały rok, gdyż ich stosowanie jest opłacalne nawet jeśli podgrzeją wodę tylko o kilka stopni. Największa efektywność przypada na okres od kwietnia do września. Kolektory słoneczne można instalować wszędzie, w dowolnej konfiguracji. Mogą być instalowane zarówno na dachu, jak i na ziemi - na stojaku. Szczegóły techniczne: firma solarshop www.solarshop.pl

  • Cieplarnię sferyczną, która zajmuje centralne miejsce w ogródku ziołowym. Ze względu na kształt jak najbardziej zbliżony do kuli, cieplarnia ma większą powierzchnię poboru promieni słonecznych i w związku z tym jej efektywność jest większa o 20% od tradycyjnych cieplarni.

  • Wiatrak produkujący energię elektryczną do zewnętrznego oświetlenia EKOCENTRUM. Jest urządzeniem typu mikro o mocy 50W. Połączono go w systemie hybrydowym z modułem fotowoltaicznym, również o mocy 50W. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia jest wytwarzana w systemie niezależnie od tego, czy mamy słoneczny, bezwietrzny dzień, czy też pochmurną, deszczową i wietrzną pogodę.

  • Świetliki rurowe zainstalowane w dwóch budynkach EKOCENTRUM ICPPC, składają się głównie z kopuły zbierającej światło, giętkiej rury światło-nośnej i rozpraszacza pryzmatycznego. Dostarczają w słoneczny dzień do pomieszczenia od 6000 do 10.000 lumenów światła (dla porównania tradycyjna 100 watowa żarówka tylko ok. 1200). Są praktycznie niezniszczalne (żywotność tradycyjnej żarówki to ok. 2000 godzin) i po ich zamontowaniu nie ma już dodatkowych opłat za eksploatację. Sposób ich działania jest niezwykle prosty. Kopuła umieszczona na dachu zbiera światło ze wszystkich stron, nawet w pochmurne dni. Następnie światło wędruje światło-nośną rurą (która jest przeprowadzona np. przez strych - dzięki swojej giętkości w bardzo łatwy sposób można ominąć wszelkie przeszkody typu belki itp.) i natrafia na rozpraszacz, który łagodzi jaskrawośćświatła i rozprasza je po całym pomieszczeniu.

 

EKOCENTRUM ICPPC- budynki z gliny i słomy - tajniki ekologicznych domów


W EKOCENTRUM ICPPC jest możliwość obejrzenia dwóch budynków zbudowanych z wykorzystaniem różnych technologii gliniano-słommianych. 
Organizujemy warsztaty takiego budownictwa w ramach których oferujemy: zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC, wykłady na temat ekobudownictwa, robienie bloczków z gliny i słomy, budowanie ścian oraz wykonanie glinianych tynków.

Zachęcamy do zdrowego, prostego i ekologicznego sposobu budowania swoich domów.

Co trzeci dom na świecie jest zbudowany z gliny i słomy. Są one zdrowe, ekologiczne i tańsze w budowie. Przy budynkach zainstalowane są tradycyjne systemy pozyskiwania wody deszczowej, którą wykorzystujemy w zewnętrznej toalecie i do podlewania. Mamy również tutaj przydomową, biologiczną oczyszczalnięścieków i kaskadę. Po tym podwójnym oczyszczaniu woda wpływa do oczka wodnego, w którym woda jest II klasy czystości. Mieszkają tutaj nasze kaczki Karolinki.

EKOCENTRUM ICPPC – w drodze do samowystarczalności żywnościowej.

Na naszych polach uprawiamy warzywa, zioła, sadzimy tradycyjne drzewa owocowe, hodujemy owce wrzosówki i kury zielononóżki. Ziemię uprawiamy metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. 65% żywności, którą spożywamy pochodzi z naszych upraw, 30% - z okolicznych gospodarstw, z którymi współpracujemy. Tylko 5% kupujemy w sklepach; nie chodzimy do supermarketów!

R E K L A M APokazujemy jak budować niezależnośćżywnościową i energetyczną. Ma to kluczowe znaczenie ponieważ gospodarka żywnościowa, zarządzana i kształtowana przez państwa i korporacje, zaowocowała zniszczeniem i wyzyskiem o niespotykanych rozmiarach w każdym aspekcie rolnictwa: poczynając od gleby poprzez nasiona, rośliny, zwierzęta, a kończąc na człowieku. Ponadnarodowe korporacje tylko udają, że chcą nakarmić głodujących. Politycy z nimi związani nie odpowiadają na pytanie: dlaczego istnieje głód na świecie gdzie produkuje się dosyćżywności a codziennie niszczy się jej wiele ton? Chętnie natomiast promują genetycznie zmodyfikowanążywność (GMO) jako sposób na rozwiązanie problemów związanych z głodem i zmianami klimatycznymi. Tymczasem fakty pokazują coś innego – GMO w rolnictwie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, różnorodności biologiczno – kulturowej, oraz niszczy ekonomiczna bazę milionów małych rodzinnych gospodarstw.

Tak więc, kiedy wchodzimy w drugą dekadę XXI wieku, coraz bardziej jasna staje się konieczność nowej wizji, sposobu rozumienia i działania, tak aby rolnictwo mogło autentycznie powrócić do swojego pierwotnego celu, jakim jest wyżywienie wszystkich ludzi ogólnie dostępnążywnością dobrej jakości, bez szkodzenia naturalnemu środowisku.

Aby dokonać tej zasadniczej i wszechstronnej zmiany, konieczne jest całkowite odejście od modelu, w którym państwo i korporacje kontrolująłańcuch żywieniowy. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis. Utrzymanie i odzyskanie przez rolników autentycznej niezależności jest podstawowym warunkiem naszego przeżycia jako czujących i zdrowych istot ludzkich. Podstawowa żywność (podobnie jak energia) powinna być produkowana i konsumowana lokalnie. W produkcji takiej żywności kluczowa rolę odgrywają małe tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa rolne. Są one wielofunkcyjne – bardziej wydajne, bardziej efektywne, przyczyniają się w większym stopniu do rozwoju gospodarczego niż wielkie farmy. Drobni rolnicy lepiej wykorzystują zasoby naturalne chroniąc bioróżnorodność i zabezpieczając trwałość zrównoważonej produkcji rolnej.

Małe gospodarstwa rolne mają różnorodne funkcje np.: miejsce dla rodzin, wzmacnianie siły i odpowiedzialności wspólnot lokalnych. Docenienie ich będzie korzystne tak dla społeczeństwa, jak i dla środowiska naturalnego.

Mniejsze gospodarstwo produkuje znacznie więcej z jednostki powierzchni niż duże gospodarstwo. Częścią obecnego problemu jest wprowadzająca w błąd metodologia używana do porównania wydajności gospodarstw różnej wielkości. Stosując wydajność plonów jako miernik produktywności, dajemy nieuczciwą przewagę gospodarstwom wielkoobszarowym. Jeśli chcemy porównać małe i duże gospodarstwa powinniśmy używać wskaźnika wydajność całkowita.


Warto więc promować i zachować małe gospodarstwa rolne w Polsce – TERAZ jest czas na działanie!

Nie dajmy się zwariować. Importując bezkrytycznie obce wzorce należy pamiętać, że cała rzecz nie ogranicza się jedynie do sfery ekonomii. W ślad za tym musi też iść zmiana w sposobie myślenia, rzadko z pozytywnymi rezultatami. Pora abyśmy się poczuli gospodarzami na własnej ziemi, budowali solidne podstawy dla proekologicznej produkcji żywności i energii korzystając harmonijnie z bogactwa jakim Natura obdarzyła Polaków i nasze Państwo.

 


W EKOCENTRUM ICPPC organizujemy różne warsztaty połączone z wykładami z możliwością zakwaterowania www.potoczek.pl i wyżywienia na bazie lokalnych, wysokiej jakości produktów pochodzących z gospodarstwach współpracujących z ICPPC.


W ramach serii warsztatów organizujemy mi. : 'Cuda z wikliny i śliczne łubianki', 'Świece z wosku pszczelego', 'Od ziarenka do bochenka', 'Rzeźbienie w drewnie i ludowe malowanie', 'Wyśmienite potrawy tradycyjne', 'Ekologiczne soki', 'Tradycyjne wianki i palmy', 'Ekologiczne budownictwo', 'Odnawialne źródła energii', 'Renesans koni roboczych', Podstawy PERMAKULTURY. Zapraszamy również do aktywnego wypoczynku "Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ', 'PERMAKULTURA W PRAKTYCE', ' oraz 'OFERTA DLA GRUP BIZNESOWYCH - Spotkajmy się w miejscu inspiracji”.


Działanie EKOCENTRUM ICPPC przyczynia się do propagowania ekologicznych technologii i ekologicznego trybu życia oraz pokazuje jak w praktyce chronić dziedzictwo kulturowe i biologiczne polskiej wsi. W 2002 następca tronu Wielkiej Brytanii, Książe Karol, odwiedził EKOCENTRUM ICPPC i siedzibę ICPPC w Stryszowie.


Zapraszamy Wszystkich, którzy chcą budować LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ RAZEM Z EKOCENTRUM ICPPC. Zapraszamy do udziału w wykładach i warsztatach www.eko-cel.pl (*) ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl  www.icppc.pl    www.gmo.icppc.pl    www.eko-cel.pl   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 2+6=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.