HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 6

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

4 - te MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Ekologia człowieka i medyczno-biologiczne bezpieczeństwo ludnościRosyjska Akademia Nauk Medycznych Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych Instytut Badawczy Ekologii Człowieka i Higieny Środowiska im. A. N. Sysina

RAMN

Asocjacja "Woda-Medycyna-Ekologia"

Hiszpaniam, Benidorm, listopad 2008r.


REFERAT


Makarow Nikołaj Wasiljewicz doktor nauk chemicznych, profesor, kierownik Katedry Chemii Moskewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Informacyjnych, Moskwa, Rosja

Rybicki Władysław Stanisław doktor nauk medycznych, doktor nauk psychologicznych, Centrum Medycyny Biologicznej MiędzynarodowyInstytut Ekologii Człowieka, Marabella, Hiszpania; Rybno, PolskaŻYCIE JAKO PRZEJAW ASYMETRII I JEJ MIEJSCE W JEDYNYM OBRAZIE ŚWIATA

N.W. Makarow

W.S. Rybicki      W jakimkolwiek obszarze wiedzy ważne jest, ażeby mieć system.Naprzykładsystem Mendelejewa pozwolił przesunąćna wyższy poziom teorię i praktykę chemii. To samo odbyło się w fizyce „po zjednoczeniu" elektryczności i magnetyzmu przezFaradaya i Maxwella. Są także przykłady systematyzacji w biologii. Podstawą zaś jakiegokolwieksystemu jest wspólnadla wszystkich systematyzowanych obiektów lub zjawisk jakaś właściwość, charakterystykaalbo przejaw.

Wzwiązku z tym wydaje się być prawie, że niemożliwym, ażeby na jedynej podstawie przedstawić system Wszechświatu z jego nieskończoną rozmaitością przejawów. Próby stworzenia takiego systemu drogą „zjednoczenia" wszystkich współdziałających sił: elektromagnetycznych, grawitacyjnych, silnych isłabych jak na razie nie miały powodzenia.

• My zaś proponujemy, aby za podstawę dla systemowego przedstawienia przyrody przyjąć „przedstawienie" o symetrii-asymetrii (SAS) w ich dialektycznej jedności. Przy czym pod pojęciem "asymetrii" należy rozumieć: nierównowagę, niestateczność, ruch w jedną stronę, nasycenie energią wybuch, bifurkacje, nieliniowość, nieparzystość, spiralność, magnetyzm, sprzeczność, lecz w biologii - życie. Pod pojęciem "symetrii" rozumiemy zaś przeciwległe przejawy icharakterystyki.

Oile rozpatrujemy zagadnienie bezpieczeństwa życia - ażycie według naszego zrozumienia to przejaw asymetrii, która „dąży" dosymetrii, czyli zakończenia życia - tokwestia bezpieczeństwa życia sprowadza się doutrzymania asymetrii każdego systemu biologicznego, włączając w to człowieka.

Zatem życie - toproces, dynamika „dążenia" asymetrii do symetrii. Zupełna symetria systemu - śmierć, następuje najczęściej poprzez stopniową symetryzację organów i tkanek, to znaczy przez chorobę jakichkolwiek systemów- od reprodukcyjnego do nerwowego systemu organizmu. Pomimo że życie jest toprzejaw asymetrii, co do kształtu (geometrii) położenia organów i co do zawartości (poziom molekularny) tow kwestii jego bezpieczeństwa najbardziej interesującą jest asymetria na poziomie molekularnym.

 

R E K L A M AWiemy, ze świat zwierzęcy w swojej podstawie zawiera białka, a roślinny -węglowodany. Białka i węglowodany są zbudowane, odpowiednio, z aminokwasów i monosacharydów, związków organicznych. Ostatnie u swojej podstawie zawierają węgiel. Każdy zaś atom węgla połączony jest z czworgiem <<sąsiadów>>. Jeżeli <<sąsiedzi>> są różni, to taki węgiel nazywa się asymetrycznym, a zawierające go molekuły o tym samym składzie inazwie istnieją parami jako przedmiot i jego lustrzane odbicie lub jako lewa i prawa ręka. Jest to lustrzana, ręczna (chiralna) albo przestrzenna asymetria.

Należy zauważyć, a jest to bardzo ważne dla zrozumienia żywej przyrody, że << lewe >> -L i <<prawe>> - D asymetryczne molekuły tej samej substancji mają różne i zwykłe przeciwstawne biologiczne właściwości. Jeśli ilość L i D molekuł jest jednakowa(symetria), to taka mieszanina nazywa mc racemiczną biologicznie nieaktywna.

Zatem życie pojawiło się tylko na podstawie asymetrycznych biologicznie aktywnych molekuł.

Podstawą białek wszystkich żywych systemów są asymetryczne L lewe aminokwasy, których w przyrodzie istnieje więcej niż dwadzieścia. Z kolei węglowodany składają się z L) <<prawych>> monosacharydów.

Asymetria życia możliwa jest tylko w podtrzymujących ją warunkach korelację i łączność symetrii i asymetrii można symbolicznie przedstawić jako odwracalną równowagę:

A ↔ E+S

gdzie A - asymetria, E - rodzaje energii (wszystkie rodzaje pól współdziałania: elektromagnetyczne, grawitacyjne i możliwe inne); S - symetria.

Asymetria życia <<A>>jako „niestateczny" stan ciągle potrzebuje asymetrii zewnętrznych warunków w przeciwnym razie ona samoistnie <<sprowadza się>> do symetrii <<S>>, z wydzieleniem energii <<E>>.

SAS jest podstawą dla formowania systemu lub Jedynego Obrazu Świata (JOŚ). Zgodnie z JOŚ cały Wszechświat jest reprezentacją odwiecznego wahadła, w którym jednolite nic(symetria) stale dąży do nieskończonej różnorodności czegoś (asymetria) i na odwrót.

Najważniejszym asymetryzującym czynnikiem życia jest sama Planeta z jej obrotami oraz pole magnetyczne i inne charakterystyki asymetrii.

Korelacja wewnętrznej i zewnętrznej asymetrii sprzyja stabilizacji życia. Zmiana ich stosunków w wyniku ekranowania prowadzi do częściowej (choroba) lub zupełnej (śmierć) symetryzacji.

Szczególnie wyraźnie widać to w przestrzeni kosmicznej przy oddaleniu od Planety im dalej, tym bardziej wyraziście.

Wiadomo, że w kosmosie zwierzęta z krótkim okresem populacji już w 5-6 pokoleniu przestają istnieć poprzez nowotwory, utratę owłosienia itp. Lecz nie tylko kosmos test ekranem osłaniającym przed zewnętrzną asymetrią.

Człowiek i na Planecie ma wielu ekranów, negatywnie wpływających na stań tego asymetrii, czyli zdrowia. Izolacja dokonuje się poprzez, jakość obuwia, odzieży, poprzez wykorzystanie transportu naziemnego, lotniczego, wodnego itp.

Istotny wkład w nasze zdrowie, a więc w bezpieczeństwo życia, wnosi odżywianie. Póki człowiek spożywa naturalne produkty, które jak wszystko, co żywe, zawierają asymetryczne molekuły, nie trzeba się martwić. Kiedy jednak wyniknie konieczność przejścia na syntetyczne, czyli symetryczne produkty - które w istocie rzeczy nie mogą być asymetrycznymi wtedy pojawiają się problemy. Takie problemy w świecie już wielokrotnie pojawiały się przy syntetycznej produkcji leków iich zastosowaniu. Przykład z talidomidem lekiem stosowanym w leczeniu zatrucia ciążowego u kobiet. Może on występować zarówno w asymetrycznej, jak iw racemicznej formie. Korzystanie zaś z tej ostatniej formy prowadziło do rodzenia się patologicznego potomstwa.

A więc życie, jak poprzednio wskazano to manifestacja asymetrii.

Asymetria jako niestateczny stan jakichkolwiek systemów utrzymywana jest poprzez asymetrię warunków zewnętrznych. Brak lub zmniejszenie tych ostatnich prowadzi do symetryzacji systemu, a w biologii - do zakończenia życia.

A zatem - ażeby utrzymać życie, należy stale podtrzymywać jego asymetrie, dokonując tego na różne sposoby, w tym przez spożywanie asymetrycznych produktów naturalnych (syntetyczne produkty- są zawsze symetryczne). Co więc w tej sytuacji czynić? Czyistnieje jakaś alternatywa dla naturalnych produktów spożywczych i leczniczych? Pytania te to zarazem wyzwania dla biotechnologii.

Tymczasem do dziś w nauce metoda, syntezy udawało się otrzymać tylko równą ilość L i D form czyli, symetryczną lub racemiczną mieszaninę. Zaś w 2001 roku została przyznana Nagroda Nobla tylko za okrężny sposób syntezy asymetrycznych molekuł jednej z chemicznych substancji.

 

R E K L A M ADopiero w 2006 r., jako pierwszy w świecie doktor nauk medycznych Władysław Stanisław Rybicki w sposób bezpośredni uzyskał asymetryzację racematu jednej z ważnych dla życia substancji kwasu mlekowego.

Dr Rybicki przy pomocy stworzonych przez siebie Technologii Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (TRWSDP VIP) z racemicznej, czyli biologicznie nieaktywnej mieszaniny molekuł kwasu mlekowego uzyskał asymetryczną, czyli biologicznie aktywną mieszaninę molekuł tej substancji.

To osiągnięcie zostało zbadane i potwierdzone na Wydziale Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej. Biorąc pod uwagę kosmiczny poziom tego osiągnięcia, zanim zdecydowano się na ogłoszenie go w świecie naukowym, jego wynik był badany i obserwowany na przestrzeni więcej niż dwóch lat.

Do pojawienia się prac dr Rybickiego, samorzutnie dokonywał się tylko odwrotny proces - symetryzacja.

Oprócz tego naukowego osiągnięcia, wieloletnie kliniczne doświadczenie dr Rybickiego potwierdza, że w celu zachowania zdrowia, a więc asymetrii, należy przeprowadzać VIP DOSTROJENIE wpływając bezpośrednio na organizm człowieka, jak również poprzez wykorzystanie dostrojonych przy pomocy TRWSDP VIP środków-nośników dostrojenia, jakimi są głownie: woda, wino, oliwa z oliwek itp. Według metod dr Rybickiego prowadzi się profilaktykę oraz leczenie wielu dotąd trudno uleczalnych chorób.

Podsumowując nasze wystąpienie należy stwierdzić, że w medycynie i przemyśle spożywczym dalsze ignorowanie pojęcia i zjawiska SAS jest niedopuszczalne. Niestety, do niedawna na te pytania prawie, że nie zwracano uwagi. Nie było to ważne w dobie rozwoju technologicznego, gdzie SAS nie odgrywało żadnej roli. W dobie biologii, w którą weszła nasza cywilizacja, bez koncepcji SAS nie można sobie wyobrazić rozwoju, ponieważ sama biologia (jako życie) jest przejawem asymetrii, a tym samym jej zawdzięcza swoje pojawienie się na Planecie.

Ze względu na to, co wyżej powiedziano - badania zagadnień SAS są coraz, bardziej aktualne.

N.W. Makarow

W.S. Rybicki


P.S.

Do czerwca 2009 z pomocą Technologii Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (TRWSDP VIP) doktor Rybicki dokonał symetryzacji racematów kolejnych ważnych dla życia substancji, takich jak niektóre aminokwasy, antybiotyki i

antyoksydanty.

Dr Władysław S. Rybicki

http://www.twojawizja.pl/

FILM WYKŁAD: http://www.youtube.com/user/TwojaWizjaPL

.......................................................................................................................................................

Inne ciekawe filmy http://www.youtube.com/playlist?list=PL647ADC3085DA987E&feature=plcp


   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 8+4=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.