HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 5

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Czysta energia - inwestycje: Google

Czysta, przystępna cenowo i oraz pochodząca ze stabilnego źródła elektryczność

... jest jednym z najważniejszych priorytetów dla naszej firmy oraz dla całej naszej planety.  Nasze zapotrzebowanie na energię zwiększa się wraz z rozwojem firmy. Dlatego potrzebujemy jej tańszych i czystszych źródeł.  Firma Google jest mocno zaangażowana w budowę czystych rozwiązań energetycznych do zastosowania w przyszłości. Polegamy na naszej kulturze innowacji i kreatywności, żeby poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Grupa ds. energii ze źródeł odnawialnych:  tradycyjne sposoby działania nie doprowadzą do wystarczająco szybkiego uzyskania taniej, czystej energii, żeby uniknąć potencjalnie katastroficznych zmian klimatu. Dlatego Google rozpoczyna prace nad produkcją elektryczności z odnawialnych źródeł energii, dążąc do uzyskania kosztów niższych niż w przypadku węgla.

R E K L A M A


Redukcja naszego wkładu w emisję dwutlenku węgla do zera: bardzo poważnie podchodzimy do obowiązku minimalizacji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszania wpływu, jaki ma nasza firma na zmiany klimatyczne.  W ramach tego procesu Google zobowiązało się do uzyskania neutralnej emisji dwutlenku węgla począwszy od 2007 r.  Chcąc dotrzymać tego zobowiązania, podejmujemy trójtorowe działania:


• Poprawa efektywności:  nasze centra danych zużywają o połowę mniej energii niż typowe obiekty tego typu, przy ich identycznej mocy obliczeniowej.  Udało nam się uzyskać wynik tak wyraźnie lepszy od normy obowiązującej w branży dzięki zastosowaniu coraz skuteczniejszych zasilaczy oraz technologii chłodzenia wyparnego.


• Wykorzystanie energii odnawialnej:  energia odnawialna to najważniejszy składnik przyszłości, w której energia byłaby czerpana z czystych źródeł. Firma Google wyznaczyła sobie ambitny plan uzyskania mocy produkcyjnych na poziomie 50 MW czystej energii do 2012 r.


• Inwestycje w projekty kompensowania dwutlenku węgla:  same w sobie, kompensaty dwutlenku węgla nie doprowadzą do fundamentalnych zmian w globalnej infrastrukturze energetycznej, które będą niezbędne, żeby ustabilizować emisję gazów cieplarnianych w dłuższej perspektywie.  Projekty, do realizacji których się przyczyniamy, oferują jednak realną i wymierną redukcję emisji, dzięki czemu Google może dziś wziąć pełną odpowiedzialność za swój wpływ na zmiany klimatyczne.

R E K L A M APostępy w dziedzinie technologii ekologicznych:  pracujemy nie tylko nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, ale także nad szybszym usprawnianiem technologii ekologicznych.


• Instalacja paneli słonecznych:  chcąc uczynić z energii słonecznej rozwiązanie masowe, wykorzystujemy obecnie instalację paneli solarnych o mocy 1,6 MW, która generuje 30% szczytowego zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania budynków,  na których zainstalowano cały system.  Jest to jedna z największych instalacji korporacyjnych tego typu w Stanach Zjednoczonych.


• RechargeIT:  dążąc do komercjalizacji i popularyzacji samochodów zasilanych z gniazdka (a co za tym idzie, zmniejszenia emisji CO2, zużycia ropy i ustabilizowania sieci elektrycznej), Google.org prowadzi inicjatywę RechargeIT.


• Climate Savers Computing Initiative: utworzyliśmy branżowe konsorcjum Climate Savers Computing Initiative (CSCI), które działa na rzecz bardziej energooszczędnego projektowania i eksploatowania komputerów.


Wspieranie publicznych regulacji:  szybkie wprowadzenie czystych  i wydajnych technologii energetycznych na rynek, to bardzo ważny krok  w przejściu do gospodarki energetycznej, która zapewni stabilizację klimatu na świecie. Poto, żeby zagwarantować, że technologie te będą rozwijane  i wdrażane w najszybszym możliwym tempie, niezbędne są jasne regulacje publiczne, dotyczące m.in.:  standardów efektywności, standardów portfolio energii ze źródeł odnawialnych, a także zwiększonego finansowania publicznego na prace badawczo-rozwojowe.


Firma Google ogłosiła nową inicjatywę strategiczną, nazwaną RE<C, zmierzającą do uzyskania elektryczności z odnawialnych źródeł energii, która będzie tańsza
niż elektryczność produkowana z węgla. W tym celu Google uruchomi wewnętrzną grupę badawczo-rozwojową, której prace skupią się początkowo na technologiach związanych z pozyskiwaniem elektryczności ze źródeł solarno-termicznych, na badaniach nad innowacyjnym podejściem do wykorzystania energii wiatru i na poprawie systemów geotermalnych.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.

Materiał zdjęciowy oraz dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć pod następującym adresem WWW:
http://www.google.com/intl/en/press/images.html#green


Nadesłane przez:

Michal Baniewicz

 

Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
   WASZYM ZDANIEM

autor: Orlowski Zygmunt (09.01.2012, 14:43:55)
ZAWIADOMIENIE. NINIEJSZYM ZAWIADAMIAM, ŻE W POLSCE WYNALEZIONO PRYMITYWNĄ MASZYNĘ WIECZNEGO RUCHU O NAZWIE ''METOZ'' . '' METOZ'' NIE ZUŻYWA PALIW ENERGOTWÓRCZYCH. ELEMENTEM NAPĘDOWYM MASZYNY ''METOZ'' JEST GRAWITACJA NASZEJ ZIEMI WZMACNIANA PARADOKSEM HYDRAULICZNYM STEVINA. WYNALAZEK ''METOZ'' JEST ZAREJESTROWANY OD DN 2010-09-28 POD NUMEREM 392532 W URZĘDZIE PATENTOWYM R.P, W WARSZAWIE. Fakt ten, stwierdzony po raz pierwszy przez holenderskiego uczonego Simona Stevina w XVI w., wydawał się wówczas paradoksalny, dlatego i dziś często nazywany jest paradoksem. Nazywany bywa także paradoksem Pascala, ponieważ Blaise Pascal w roku 1648 spopularyzował go demonstrując publicznie rozsadzenie beczki przy pomocy niewielkiej ilości wody (zobacz ilustrację). Doświadczenie to ilustrowało równocześnie prawo odkryte przez Pascala i nazwane jego imieniem. Ciężar cieczy zawartej w naczyniu, zależy od wysokości słupa cieczy nad dnem. Natomiast parcie cieczy na dno naczynia zależy od pola powierzchni dna, wysokości słupa cieczy i ciężaru właściwego cieczy. Wynika z tego, że parcie cieczy na dno w naczyniach o różnych kształtach będzie takie samo, jeżeli pole powierzchni dna każdego z tych naczyń i wysokość słupa cieczy w tych naczyniach będą równe. WYNALAZCĄ ''METOZ'' JEST EMERYT ZYGMUNT ORŁOWSKI Z GDYNI.

autor: Orlowski Zygmunt (04.01.2012, 19:36:26)
Opowiadanie o grawitacji naszej Ziemi. SŁOŃCE ogrzewa naszą Ziemię.Wywołuje wazrost temperatury powietrza. Wywołuje parowanie wody w wielkich zbiornikach wody. / Oceany, morza, jeziora. / Para wodna po kontakcie z zimnym powietrzem zamienia się w deszcz. Deszcz spada na Ziemie i tworzy strumienie i rzeki. Mieszkańcy Ziemi wykorzystują rzeki , budują młyny z kołami , mielą nasiona swoich upraw i otrzymują produkty do spożycia, które nazywamy mąką . Cały powyżej opisany proces jest możliwy do dzięki grawitacji Ziemi. Ziemia jest twórcą grawitacji a grawitacja może być twórcą energii. Człowiek może wzmocnić grawitację Ziemi. W maszynie METOZ grawitacja Ziemi jest wzmocniona przy pomocy zbiornika ze sprężonym powietrzem. Jeżeli komuś nie odpowiada zbiornik sprężonego powietrza to może do maszyny Metoz zamontować długą np. 15 m. pionową rurkę wypełnioną wodą i będzie posiadać wzmocnioną grawitację Ziemi. Orłowski Zygmunt, Gdynia, orlowskizygmunt@tlen.pl

autor: Orłowski Zygmunt (30.12.2010, 22:27:41)
Otwórz Internet.Wyszukaj :Czysta energia maszyny METOZ.Uwaga.Naczelną wadą maszyny METOZ jest jej niezgodność z prawem zachowania energii. Można zbudować METOZ, który będzie trochę pasować do maszyny zgodnej z prawem zachowania energii, ale nie całkiem. Zamiast worka ze sprężonym powietrzem, wystarczy zbiornik wysokiego ciśnienia podłączyć do sieci wody użytkowej takiej, która prawie w każdym mieszkaniu kapie z kranu. Otrzymamy w tym wypadku ciśnienie wody, która wykona cykl"prostowanie",ale znowu zgodnie z prawem Pascala. Dla przypomnienia podaję poniżej treść prawa Pascala. PRAWO PASCASLA Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz znajdującą się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

autor: Orłowski Zygmunt (26.11.2010, 22:20:04)
Uwaga.Naczelną wadą maszyny METOZ jest jej niezgodność z prawem zachowania energii. Można zbudować METOZ, który będzie trochę pasować do maszyny zgodnej z prawem zachowania energii, ale nie całkiem. Zamiast worka ze sprężonym powietrzem, wystarczy zbiornik wysokiego ciśnienia podłączyć do sieci wody użytkowej takiej, która prawie w każdym mieszkaniu kapie z kranu. Otrzymamy w tym wypadku ciśnienie wody, która wykona cykl”prostowanie”,ale znowu zgodnie z prawem Pascala. Dla przypomnienia podaję poniżej treść prawa Pascala. PRAWO PASCASLA Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz znajdującą się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

autor: Orłowski Zygmunt (22.11.2010, 21:31:13)
POTWIERDZENIE. Urząd Patentowy RP stwierdz, że dnia 2010-09-28 zostało dokonane zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt:CZYSTA energia maszyny METOZ.Zgłoszenie oznaczono numerem P.392532. Zgłaszający:ORŁOWSKI ZYGMUNT,Gdynia,Polska Maszyna METOZ będzie maszyną wiecznego ruchu, /machina perpetuum mobile/ pracującą w dwu cyklach:wychylenie i prostowanie. Cykl "wychylenie" jest prawdopodobnie zrozumialy dla każdego. Cykl "prostowanie" wymaga znajomości podstaw mechaniki teoretycznej.

autor: Orłowski Zygmunt (23.04.2008, 21:24:01)
Tu potrzebne są takie jednostki: Podaję poniżej nazwiska ODWAŻNYCH N I E U K Ó W i jednocześnie twórców cudów gospodarczych Stanów Zjednoczonych: **************************************************************************************************** 1/ Wright Orwille i jego brat Wright Willbur / zawód : NAPRAWIACZE ROWERÓW / ZBUDOWALI PIERWSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT / i udowodnili w 1903 r , że możliwym jest kontrolowane latanie w powietrzu przy pomocy urządzenia cięższego od powietrza. W tamtych czasach obowiązywał naukowy dogmat , że w powietrzu może unosić się tylko konstrukcja lżejsza od powietrza. *************************************************************************************************** 2/ Samuel Morse /1791 – 1872 / zawód : ARTYSTA / . Budowniczy pierwszego na świecie APARATU I SYSTEMU TELEGRAFICZNEGO , który w 1843 r umożliwił graficzny kontakt pomiędzy Baltimore i Washington. *************************************************************************************************** 3/ Edison Thomas, Alva / 1847 – 1931 / zawód : SPRZEDAWCA GAZET /, wynalazca ELEKTRYCZNEJ LAMPY i wielu innych ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ . *************************************************************************************************** 4/ Disney Walt /1901- 1966 / zawód : KIEROWCA AMBULANSU / Twórca FIMÓW RYSUNKOWYCH DLA DZIECI. Budowniczy Disneyland w Kaliforni i DisneyWorld na Floridzie. **************************************************************************************************** 5/ Henry Ford / 1863 – 1947 / / zawód : ROLNIK I MECHANIK / Wykonał w 1893 r PIERWSZY SAMOCHÓD NAPĘDZANY BENZYNĄ / w tamtych czasach benzyna była produktem ubocznym/ i PIERWSZY TRAKTOR DLA ROLNICTWA W 1915 . Twórca ‘’ Ford Motor Company ‘’ w Detroit gdzie zastosował pierwszą na świecie TAŚMOWĄ PRODUKCJĘ SAMOCHODÓW. **************************************************************************************************** 6/ Aleksander Graham Bell Aleksander / 1847 – 1922 / zawód : NAUCZYCIEL MUZYKI / WYNALAZCA TELEFONU. TWÓRCA ” Bell System of Telefon Company. ” **************************************************************************************************** To oni, JEDNOSTKI ODWAŻNE , zbudowali potęgę gospodarczą i militarną o nazwie: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

autor: Orłowski Zygmunt (01.04.2008, 22:04:04)
Proponuję zapoznać naukowców z: www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html , który jest pogardzany z powodu niezgodności z tzw. „ prawem zachowania energii.” Następnie należy zapytać tych doktorów nauk technicznych w jaki sposób oni i cała ludzkość hamuje samochody przy pomocy hamulca hydraulicznego. W całym procesie hamowania przy pomocy hamulca hydraulicznego nie występuje to cudowne „prawo zachowania energii „ a jednak rozpędzony samochód można zatrzymać jedną słabą kobiecą nóżką wywołując przy okazji pisk i lekki dymek z opon. Skąd pochodzi ta energia zdolna do zahamowania samochodu. Energię można tworzyć posługując się rozumem i prawem Pascal’a. *************************************** Naukowiec, dr inż mech, kierując samochodem, czasem wyłącza sprzęgło, naciska nogą pedał hydraulicznego hamulca i powoduje znmniejszenie prędkości samochodu. Taki efekt hamowania samochodu nie jest zgodny z prawem zachowania energii / skąd tak znaczny przyrost energii o przeciwnym kieruku do biegu samochodu, wywołany tylko jedną nogą?/ Taki proces hamowania jest zgodny z prawem Pascal'a i jednocześnie niezgodny z prawem zachowania energii ,A MIMO TO SKUTECZNY I POWSZECHNIE STOSOWANY W SAMOCHODACH. Taki dr. inż. uważa, że w samochodzie nie musi być stosowane prawo zachowania energii. Ten sam dr.inż uważa, że w maszynie METOZ opisanej na www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html zdolnej do produkcji energii i wykorzystującej to samo prawo Pascal'a , nie może powstawać energia , ponieważ byłoby to niezgodne z prawem zachowania energii. GDZIE TU JEST JAKAŚ LOGIKA??? *************************************** Fundamentalny dogmat fizyki o nazwie ” prawo zachowania energii ”jest w takim samym stopniu prawdziwy jak opisany poniżej inny dogmat dotyczący także energii. Wg E.M.Rogers'a , autora pięciu tomów " Fizyka dla dociekliwych" /przetłumaczone i podane dla polskiego czytelnika w sposób doskonały / w części nr 3 p.t."Cząsteczki i energia" na str. 87 , jest zdanie, cytuję dosłownie: W wielu zwykłych mechanicznych procesach ( spadanie głazów, rozkręcanie sprężyny, ruch układu ciężarów i bloków) suma energii kinetycznej (E. K ) i energii potencjalnej ( E.P.) pozostaje stała. To zachowanie energii ( E.K. + E.P. ) = constans, nie jest niczym zaskakującym, skoro, jak zobaczymy później , E.K i E.P są tak zdefiniowane i dobrane, aby równanie uczynić prawdziwym. Twierdzenie: energia potencjalna + energia kinetyczna = constans, nie można potwierdzić doświadczalnie. Twierdzenie: energii nie można tworzyć ani zniszczyć. Można jedynie zamienić ją w inny rodzaj energii. Także nie można potwierdzić doświadczalnie. Twierdzenie : maszyna METOZ może tworzyć energię przy pomocy prawa Pascal’a. można potwierdzić doświadczalnie. Dlaczego naukowcy boją się tego potwierdzenia??? *************************************** Całe zagadnienie dot. energii jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć:GOglee;metozor;index of metozor Tam nie ma opisów zmartwień. Tam jest opisany sposób na otrzymywanie czystej, darmowej energii. Materiał jest zrozumiały dla osób posiadających fundamentalne wiadomości nauki zwanej"fizyka". Zapoznawanie się należy zacząć od: http://www.nets.pl/~metozor/fundament.html Udzielam dodatkowych informacji. metoz@wp.pl **************************************

autor: Orłowski Zygmunt (19.02.2008, 20:55:08)
Energię można tworzyć. Na przeszkodzie stoi fanatyczna wiara polskich w dogmat fizyki nazywany prawem zachowania energii. Ten dogmat można doświadczalnie unieważnić i jednocześnie także doświadczalnie można udowodnić , że energię można tworzyć. Wystarczy znaleźć stronę z opisem podstawowego doświadczenia [ http://www.nets.pl/~metozor/polpar.html ] i zapoznać się z kilkoma obrazkami. Naukowcy nie chcą wykonać tego doświadczenia, ponieważ nie jest ono opisane w literaturze naukowej a pozytywny jego wynik nie byłby zgodny z w / w. dogmatem o energii. Cała trudność polega na dobraniu do wagi dwu szalkowej, odpowiednich ciężarów, q: G; Q; / G = Q / które będą zdolne do wywołania ustawień szalek jak na kolejnych obrazkach. / Mnie się to udaje od 1980 r / Proponuję następujące postępowanie: osoba wskazana przez adresata zakupuje taką wagę w jakimś sklepie . Adresat poleca wykonać takie doświadczenie osobie, która nie będzie powiadomiona o celu przeprowadzenia doświadczenia. Następnie należy zaprosić jakiemuś naukowca i pokazać mu komplet tych obrazków. Prawdopodobnie ten naukowiec będzie twierdzić , że ostatni obrazek jest fałszem. Należy przeprowadzić doświadczenia w jego obecności i zapytać go co on o tym sądzi. Proponuję powyżej opisane postępowanie przeprowadzić z innymi naukowcami. Ciąg dalszy tego dziecinnie prostego eksperymentu wygląda jak poniżej: [ www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html ] Zygmunt Orłowski [ metoz@wp.pl ] Wybudowany model może mieć znaczną wartość muzealną wyrażoną w walucie, jeżeli wykonawca zdoła nakłonić naukowców do zapoznania się z tym modelem. Prawdopodobnie nieudolność naukowców jest wspierana finansowo przez czynniki zainteresowane wysokimi cenami paliw.

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 4+6=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.